Sin categoría

Requisits del Reial decret 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris i suspensió dels desnonaments

L’objecte fonamental del Reial decret-llei és la suspensió immediata, i per un termini de dos anys dels desnonaments de les famílies que es trobin en situació d’especial risc d’exclusió. Aquesta mesura impedirà que es procedeixi al llançament que finalitza amb el desallotjament de les persones, però no afectarà al procediment d’execució hipotecària; és a dir, […]

By |January 24th, 2013|Sin categoría|0 Comments

El Govern estudia que un proveïdor impagat per qualsevol Administració pugui dirigir-se de forma directa a Hisenda i aquesta pugui sostreure fons a les administracions moroses

El Govern estudia instruments legals per poder sostreure a les comunitats i als ajuntaments morosos recursos de la seva participació en els ingressos de l’Estat amb la finalitat de que “cap administració es financi a costa de no pagar als proveïdors, ni tan sols temporalment o per guanyar un any”.

Aquesta serà una de les reformes […]

By |January 8th, 2013|Sin categoría|0 Comments

Reclamació a un Ajuntament per danys en la via pública

En el cas de les Administracions Locals, una de les reclamacions més freqüents per responsabilitat patrimonial està basada en els danys soferts pels ciutadans davant el mal estat de les voreres i el viari municipal en general, així com del dany sofert dins d’instal·lacions o espais de titularitat municipal, del manteniment de la qual i […]

By |December 18th, 2012|Sin categoría|0 Comments

Limitació de 2500 € en pagaments en efectiu.

Des d’avui 19 de novembre entra en vigor la limitació de 2500 € en els pagaments en efectiu entre empreses i/o professionals
encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat.

L’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària
i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació […]

By |November 19th, 2012|Sin categoría|0 Comments

Si l’empresa no compleix, l’empleat podrà abandonar el seu lloc i rebre indemnització

El Tribunal Suprem ha emès una sentència per la qual el treballador podrà abandonar el seu treball quan existeixi un incompliment greu per part de l’empresa, i continuarà conservant el seu dret a rebre una indemnització.

L’empleat va avisar a l’empresa on treballava que si no li abonaven, en el termini de vuit dies naturals, els […]

By |November 8th, 2012|Sin categoría|0 Comments

Comunicar la reconciliació és requisit indispensable per al reconeixement de la pensió de viduïtat.

La Sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una sentència innovadora que resol un recurs sobre  el dret a pensió de viduïtat en casos de reconciliació matrimonial.

En essència, sosté el recurs que les persones divorciades o separades judicialment, per causar la pensió de viduïtat han de ser creditores de la pensió […]

By |October 15th, 2012|Sin categoría|0 Comments

Avantprojecte de Llei d’Arrendaments Urbans

Avantprojecte de Llei d’Arrendaments Urbans, presentat per la ministra de Foment el 27/08/2012, pendent d’aprovació.
Cal destacar com més importants, les següents modificacions:
1. Es dóna prioritat a la voluntat de propietari i inquilí, que podran pactar l’actualització de la renda, amb independència de l’IPC, així com la renúncia de l’inquilí al dret d’adquisició preferent. Si no […]

By |September 18th, 2012|Sin categoría|0 Comments

CANVI DEL TIPUS IMPOSITIU DE L’IVA

Demà entra en vigor la mesura d’estabilitat pressupostària aprovada pel RDL 20/2012 de 13 de juliol relativa al canvi del tipus impositiu de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Aquest canvi afectarà l’entrega de béns i prestació de serveis que es meritin a partir de la seva entrada en vigor, es a dir l’01/09/2012.

El canvi afecta el […]

By |August 31st, 2012|Sin categoría|0 Comments

Denegació d’indemnització per no detecció de danys al fetus

El Tribunal Suprem ha considerat que Sanitat no ha d’indemnitzar als pares d’un nen nascut amb malformacions que no havien estat detectades pels sanitaris.

La mare va gestar el fetus amb 34 anys i vuit mesos d’edat. El protocol sanitari exigeix la prova de la amniocentesiper a mares que tinguin complerts els 35. La dona en […]

By |August 20th, 2012|Sin categoría|0 Comments

Antecedents penals: registre per a faltes

El Consejo Fiscal ha demanat, al seu informe emès per al projecte de registres administratius que serveixen de recolzament a l’Administració de Justícia, que s’incloguin les faltes als registres de penats, on fins el moment només tenen accès les condemnes relatives a delictes.

La petició es basa en la necessitat de tenir constància de la comissió […]

By |August 8th, 2012|Sin categoría|0 Comments