Requisits del Reial decret 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris i suspensió dels desnonaments

  L’objecte fonamental del Reial decret-llei és la suspensió immediata, i per un termini de dos anys dels desnonaments de les famílies que es trobin en situació d’especial risc d’exclusió. Aquesta mesura impedirà que es procedeixi […]

  El Govern estudia que un proveïdor impagat per qualsevol Administració pugui dirigir-se de forma directa a Hisenda i aquesta pugui sostreure fons a les administracions moroses

  El Govern estudia instruments legals per poder sostreure a les comunitats i als ajuntaments morosos recursos de la seva participació en els ingressos de l’Estat amb la finalitat de que “cap administració es financi a […]

  Reclamació a un Ajuntament per danys en la via pública

  En el cas de les Administracions Locals, una de les reclamacions més freqüents per responsabilitat patrimonial està basada en els danys soferts pels ciutadans davant el mal estat de les voreres i el viari municipal […]

  Limitació de 2500 € en pagaments en efectiu.

  Des d’avui 19 de novembre entra en vigor la limitació de 2500 € en els pagaments en efectiu entre empreses i/o professionals
  encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat.

  L’article 7 de la Llei 7/2012, […]

  Si l’empresa no compleix, l’empleat podrà abandonar el seu lloc i rebre indemnització

  El Tribunal Suprem ha emès una sentència per la qual el treballador podrà abandonar el seu treball quan existeixi un incompliment greu per part de l’empresa, i continuarà conservant el seu dret a rebre una […]

  Comunicar la reconciliació és requisit indispensable per al reconeixement de la pensió de viduïtat.

  La Sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una sentència innovadora que resol un recurs sobre  el dret a pensió de viduïtat en casos de reconciliació matrimonial.

  En essència, sosté el recurs […]

  Avantprojecte de Llei d’Arrendaments Urbans

  Avantprojecte de Llei d’Arrendaments Urbans, presentat per la ministra de Foment el 27/08/2012, pendent d’aprovació.
  Cal destacar com més importants, les següents modificacions:
  1. Es dóna prioritat a la voluntat de propietari i inquilí, que podran pactar […]

  CANVI DEL TIPUS IMPOSITIU DE L’IVA

  Demà entra en vigor la mesura d’estabilitat pressupostària aprovada pel RDL 20/2012 de 13 de juliol relativa al canvi del tipus impositiu de l’Impost sobre el Valor Afegit.

  Aquest canvi afectarà l’entrega de béns i prestació […]

  Denegació d’indemnització per no detecció de danys al fetus

  El Tribunal Suprem ha considerat que Sanitat no ha d’indemnitzar als pares d’un nen nascut amb malformacions que no havien estat detectades pels sanitaris.

  La mare va gestar el fetus amb 34 anys i vuit mesos […]

  Antecedents penals: registre per a faltes

  El Consejo Fiscal ha demanat, al seu informe emès per al projecte de registres administratius que serveixen de recolzament a l’Administració de Justícia, que s’incloguin les faltes als registres de penats, on fins el moment […]