No totes les infraccions comeses pel treballador són susceptibles d’ésser sancionades amb l’acomiadament, això és de sentit comú. No obstant, de vegades hi ha conductes que, malgrat transgredir la bona fe i trencar la confiança entre treballador i empresari, no revesteixen prou gravetat com per a produïr l’acomidament segons els tribunals.

En aquest sentit, el TSJ de Murcia ha considerat que  no pot sancionar-se amb l’acomiadament a un  treballador que va dedicar la seva jornada laboral a construir-se un trineu per a ús propi amb material de l’empresa on treballava. El Tribunal ha considerat desproporcionat l’acomiadament com a sanció per l’ús de mitjans i materials propietat de l’empresa per a gaudi propi i condemnat a l’empresa a readmetre al treballador i pagar-li les costes  causades.