Demà entra en vigor la mesura d’estabilitat pressupostària aprovada pel RDL 20/2012 de 13 de juliol relativa al canvi del tipus impositiu de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Aquest canvi afectarà l’entrega de béns i prestació de serveis que es meritin a partir de la seva entrada en vigor, es a dir l’01/09/2012.

El canvi afecta el tipus general que passa del 18 al 21%. El tipus reduitït s’eleva en dos punts, del 8 al 10%. El tipus superreduït no pateix canvis.

A més de l’elevació dels tipus, la mesura inclou les següents modificacions:

1) Productes i/o serveis que tributaven al 8% i passen a fer-ho al tipus general del 21%: flors i plantes ornamentals, objectes d’art, serveis d’hosteleria i espectacle, serveis funeraris, assistencia sanitaria dental, perruqueria, serveis de televisió i radiodifusió, serveis prestats per artistes a persones físiques i serveis prestats a persones físiques que practiquin l’esport.

2) S’exclou del tipus superreduit del 4% i s’inclou al tipus general el material escolar.

3) Es modifiquen els tipus del règim d’equivalència que passen del 4% i l’1% al 5,2 i 1,4%.

4) Es prorroga fins el 31/12/02012 el tipus del 4% per a la transmissió d’habitatges.