Sin categoría

CLÀUSULES SÒL: SISTEMA ALTERNATIU A LA VIA JUDICIAL

El passat 21 de gener es va publicar al BOE, i va entrar en vigor, el Reial Decret-Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl.

Aquest regula un sistema alternatiu a la via judicial, de caràcter voluntari per al consumidor, que facilita arribar a un acord […]

By |January 25th, 2017|Sin categoría|Comments Off on CLÀUSULES SÒL: SISTEMA ALTERNATIU A LA VIA JUDICIAL

EL TJUE CONDEMNA ELS BANCS A RETORNAR ÍNTEGRAMENT LES CLÀUSULES SÒL

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea falla a favor de la retroactivitat de la devolució de les clàusules sòl i elimina així el límit temporal per a la restitució de les quantitats pagades indegudament que havia establert el Tribunal Suprem.

El Tribunal Suprem, en la sentència de 9 de maig de 2013, va […]

By |January 2nd, 2017|Sin categoría|Comments Off on EL TJUE CONDEMNA ELS BANCS A RETORNAR ÍNTEGRAMENT LES CLÀUSULES SÒL

Noves mesures relatives al Foment d’ocupació.

El divendres dia 27 de febrer, el Govern va aprovar en Consell de Ministres determinades mesures anunciades al previ debat de la Nació.

Mesures que han estat recollides en el RD-Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, publicat en el BOE del 28 […]

By |March 12th, 2015|Sin categoría|Comments Off on Noves mesures relatives al Foment d’ocupació.

Exempció subjectiva de la taxa judicial PER A TOTES LES PERSONES FÍSIQUES.

El Govern estatal ha publicat aquest dissabte, amb entrada en vigor el diumenge, una modificació de la Llei de Taxes (Reial decret 10/2012) mitjançant la qual introdueix una exempció subjectiva de la taxa judicial PER A TOTES LES PERSONES FÍSIQUES, que queden per tant exemptes de taxa alguna, atès que les taxes catalanes tampoc els […]

By |March 2nd, 2015|Sin categoría|Comments Off on Exempció subjectiva de la taxa judicial PER A TOTES LES PERSONES FÍSIQUES.

Aplicació de la clàusula “rebus sic stantibus”

La clàusula rebus sic stantibus segueix la tesi que tots els contractes estan subjectes a una clàusula, encara que aquesta no consti expressament, segons la qual tota relació contractual depèn de la concurrència de determinades circumstàncies al moment de la seva celebració.

El Tribunal Suprem va determinar que els requisits per a l’aplicació d’aquesta clàusula són:

[…]

By |February 26th, 2015|Sin categoría|Comments Off on Aplicació de la clàusula “rebus sic stantibus”

Novetats de la REFORMA FISCAL de l’IRPF incloses en la Llei 26/2014, que ha estat publicada recentment, i que entren en vigor a partir de l’1 de gener de 2015

En general, disminueix els TIPUS DE RETENCIÓ a aplicar, entre els exercicis 2015 i 2016.
Endarreriments de rendiments del treball que correspongui imputar a exercicis anteriors. El percentatge de retenció i ingrés a compte serà del 15 %, tret que es tracti dels endarreriments d’administradors o dels derivats d’impartir cursos, conferències, col•loquis, seminaris i […]

By |January 7th, 2015|Sin categoría|Comments Off on Novetats de la REFORMA FISCAL de l’IRPF incloses en la Llei 26/2014, que ha estat publicada recentment, i que entren en vigor a partir de l’1 de gener de 2015

DRET A INDEMNITZACIÓ PER RETARD EN ELS VOLS

Es freqüent, sobretot en període de vacances, la situació de trobar-nos davant de llargues esperes causades pel retard dels vols concertats amb una companyia aèria. No obstant, la gran majoria de passatgers no interposen cap reclamació perquè desconeixen els drets que tenen.

Per aquesta raó, destaquem que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha […]

By |November 20th, 2014|Sin categoría|Comments Off on DRET A INDEMNITZACIÓ PER RETARD EN ELS VOLS

Entrada en vigor de la taxa judicial catalana

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de dimecres 15 d’octubre de 2014, publica l’Ordre JUS/303/2014, de 13 d’Octubre, per la qual s’estableixen el procediment i els terminis d’auto-liquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de Justícia en els supòsits a què fa referencia l’apartat […]

By |November 3rd, 2014|Sin categoría|Comments Off on Entrada en vigor de la taxa judicial catalana

Nou recurs en el procés d’execució hipotecària per lluitar contra les clàusules abusives

La Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute social i lloguer social, va adaptar el procés d’execució hipotecària a la doctrina de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de març de 2013 (cas Aziz). Per aixó es modifica […]

By |October 15th, 2014|Sin categoría|Comments Off on Nou recurs en el procés d’execució hipotecària per lluitar contra les clàusules abusives

Formes de retribució dels Administradors.

La Direcció general dels Registres i Notariat ha vingut, a través de diverses resolucions, a asseure la doctrina mercantil referida a la retribució dels administradors. Els principals punts que han de ser considerats a l’hora de fixar la retribució són els següents:

Si el càrrec d’administrador és retribuït, la retribució ha de fixar-se en els estatuts. […]

By |September 17th, 2014|Sin categoría|0 Comments