A partir del proper 01/05/2012 s’instaura el sistema de copagament de l’administració de justicia. Des l’any 2003 i fins al moment, les empreses ja venien obligades a abonar una taxa per a la interposició d’accions judicials. Ara, el pagament de la taxa judicial s’estèn a tothom, empreses i particulars, qui hagi de fer ús de la justícia a excepció de les jurisdiccions penal i de familia que, per ara, no exigiran el copagament.

A tall d’exemple, la interposició d’un recurs d’apel.lació en matèria civil pot costar a l’administrat prop de 800€, xifra que només podrà recuperar si la part contrària ve condemnada a pagar les costes processals del plet.