Recentment, l’Audiència Provincial de Cantàbria ha confirmat la sentència que havia dictat un Jutjat de Primera Instància de Santander que donava per just el desheretament fet en perjudici d’una filla atès que aquesta havia sotmès al seu pare a unes condicions d’higiene i salubritat insanes durant els seus darrers dies.

Les causes de desheretament són taxades. Això vol dir que hom no pot desheretar lliurement sinó que ha de fer-ho per algun dels motius que enumera la llei. A Catalunya, des de l’entrada en vigor del Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya, el passat 01/01/2009, pot desheretar-se al legitimari fins i tot per l’absència de relació amb el causant, sempre i quan aquesta manca de relació sigui manifesta, continuada i sigui imputable al legitimari.