El Govern estudia instruments legals per poder sostreure a les comunitats i als ajuntaments morosos recursos de la seva participació en els ingressos de l’Estat amb la finalitat de que “cap administració es financi a costa de no pagar als proveïdors, ni tan sols temporalment o per guanyar un any”.

Aquesta serà una de les reformes que escometrà l’Executiu central en els primers mesos de 2013, segons va avançar el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro.
El Ministeri, en principi, aposta per que totes les administracions “compleixin estrictament la llei de morositat” i per a això està treballant en un instrument legal pel qual un proveïdor es pugui dirigir al Ministeri de forma directa perquè aquest arbitri la forma de pagament del deute contret per alguna administració.

En aquest cas, el Ministeri podria sostreure a l’administració morosa recursos de la participació de les comunitats autònomes o dels ajuntaments en els ingressos de l’Estat.