La sentència dictada pel Tribunal de Justicia de la Unió Europea (TUE) el passat 26/01/2012 dóna per bona la renovació successiva de contractes de treball de durada determinada quan hi hagi necessitat de substitució “fins i tot si aquesta necessitat és recorrent o permanent”, sempre que no sigui abusiu, cosa que considera que es pot comprovar atenent al seu nombre y la durada d’aquestes renovacions.

El Tribunal considera que les autoritats nacionals han de tenir en compte les circumstàncies del cas concret per a apreciar a cada cas si la renovació esta justificada per una causa objectiva com la de substituir personal de forma temporal o, pel contrari, és abusiva.