El Jutjat Mercantil 2 d’Oviedo per interlocutòria de 4/12/2009 conclou que els llistats de clients no són secret industrial al establir que “la relació entre un empresari i els seus clients no són objecte de cap classe de dret d’exclusivitat que permeti impedir a tercers i, en particular, a ex empleats i ex col.laboradors, dirigir-se i contractar amb aquests clients, sino que la concepció i posada en pràctica per aquells ex treballadors d’estrategies de captació de la clientela aliena és, en principi, una conducta no només lícita, sino esperable i desitjable en un sistema de competencia econòmica, pel que no poden considerar-se per se actes deslleials per expoli o aprofitament de l’esforç aliè conforme la Lley de Defensa de la Competencia”.

Veure la interlocutòria: