Fiscalia ha anunciat que es proposa retirar la pàtria potestat a aquells pares que infringeixin les mesures de protecció infantil preceptives quan hagin estat sancionats per aquest motiu amb un minim de tres vegades.

Aixi mateix, ha assegurat  que s’imputarà d’homicidi als infractors quan a resultes de la infracció de les mesures de protecció el menor resulti greument ferit o fineixi.