El Tribunal de Justicia de la Unió Europea ha resolt recentment sobre els requisits per a la validesa dels processos de fusió tot declarant que no es pot sostenir una fusió per motius económics quan l’empresa absorbida no tingui cap activitat, tot i que la operació aguardi un efecte positiu en termes d’estalvi de costos per al grup.

El TJUE dictamina que la falta d’activitat pot constituir una presumpció de que la operació de fusió no s’ha realitzat per motius economics vàlids.