El Govern va aprovar el passat 20/06/2012 una modificació del Codi de Consum amb la finalitat d’incrementar les garanties a la contractació de productes financers i serveis bancaris.

La onada de reclamacions relacionades amb contractes swap, cláusules sòl, participaciones preferents etc ha despertat preocupació per la manca d’informació manifesta en la majoria d’usuaris d’aquest serveis i/o productes.

Per això, la nova regulació fixarà el tipus màxim d’interés exigible a l’usuari, que no podrà superar en 2,5 vegades l’interés legal; determinarà el contingut mínim de la publicitat de préstecs i crèdits hipotecaris; obligarà a les entitats i als federataris a proporcionar còpia dels contractes a l’usuari amb una antel.lació minima de tres dies i obliga a reforçar la transparència en els preus.

L’incompliment d’aquestes previsions, suposarà la imposició de sancions que podrien assolir els 100.000€.