La DGRN ha posat fi a una discussió sobre el canvi en l’administració d’una societat limitada. Per a uns, el que fos administrador solidari i passava a ser-ho únic, no podia certificar el canvi sinó que entenen que calia la notificació fefaent del cessament a l’administrador solidari que deixava de ser-ho. Per als altres, l’administrador que fòra solidari i ara passava a ser administrador únic, mantenia les facultats certificants que li atorga l’art. 109 del RRM i per tant, bastava la seva certificació del cessament i canvi en l’administració social.

La DGRN ha resolt (RDGRN de 14/06/2012) que l’administrador que no ho ha deixat de fer pot efectivament certificar el cessament i canvi perquè existeix continuitat en el seu càrrec i facultats. Per tant, declara inncessària la notificació fefaent a l’administrador cessant si hi havia certificació de l’acord emesa per qui no ha deixat de ser-ho.