El Govern ha anunciat una mesura que, d’ésser convalidada pel Parlament el proper 12/04, pot permetre l’estlvi de quotes, recàrrecs i sancions a capitals que no han tributat quan ho haurien d’haver fet. En el seu lloc, l’únic gravamen serà el del 10% del capital que es tracti.

Aquesta alternativa ha provocat reaccions de tot tipus d’entre les que val la pena destacar la de la Organització Professional d’Inspectors d’Hisenda qui l’ha titllat d’inconstitucional atès que vulnera el sistema de contribució que fixa la Constitució al seu article 31 quan diu que tots els ciutadans han de contribuir conforme als principis d’igualtat i progressivitat.