El Tribunal Constitucional ha anul.lat l’article 43.1 del Codi de Familia català que permetia fins ara acumular la petició judicial d’extinció del règim económic matrimonial al procediment de divorci.

Aixo implica que en endavant, la divisió de bens dels que siguin cotitulars el matrimoni haurà de tramitar-se mitjançant un procediment independent al de divorci. Aquesta mesura no ha estat ben rebuda per part del sector atès que és contraria a l’economia processal i a la racionalització de la despesa.