El Tribunal Superior de Justícia de Galicia valida l’acomiadament d’una embarassada en periode de prova perquè l’empresa coneixia el seu estat quan la va contractar i per tant, considera que no hi ha indicis de discriminació. En aquest sentit, la sentencia argumenta que “no s’ha produit l’embaràs com un fet nou i sobrevingut a la contractació inicial i que així es pugui conectar amb el cessament”.

Veure la sentencia: