L’Audiència Provincial de Murcia ha condemnat una companyia d’assegurançes a pagar els danys d’un vehicle sinistrat al seu assegurat malgrat que anava begur quan va impactar.

El motiu en què es basa la condemna és que la clàusula que excloïa la responsabilitat de la companyia en cas d’embriaguesa del conductor no havia estat signada expressa i separadament per l’assegurat. Diu la resolució de l’Audiència que: ” la clàusula controvertida no és una cláusula d’exclusió de cobertura, sino limitativa dels drets de l’assegurat que, com ja ha declarat el Surpem, ha d’ésser especialment destacada i acceptada expressament i per escrit”.