El Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Colegio de Registradores de España han signat un conveni de col·laboració per a posar en marxa un Pla de lluita contra el frau en matèria d’ocupació irregular i frau a la Seguretat Social.

El conveni preveu els mecanismes que han de facilitar a la Inspecció l’accès a informació mercantil i patrimonial amb la finalitat de verificar les situacions económiques de les empreses, valorar possibles causes de derivació de responsabilitat i detectar qualsevol irregularitat en matèria d’ocupació i Seguretat Social.

La signatura d’aquest conveni ve acompanyada d’una proposta de modificació del Codi Penal a fi de tipificar com  a delicte l’explotació massiva de treballadors a qui es doni ocupació sense donar d’alta a la Seguretat Social i l’enduriment de les sancions previstes a la LISOS.