Avui s’aprova la llei de desnonament express. Això suposa que l’inquilí morós té 10 dies per pagar el deute que contreu amb el propietari o bé, abandonar l’habitatge. És una nova mesura d’agilitació processal que s’inclou dins del pla per modernitzar la justícia proposat pel ministre Caamaño. Això suposa més garanties per als propietaris iuna agilitat més gran en l’aplicació de les ordres judicials.

 

El desnonament d’habitatges per impagament de l’inquilí podrà accelerar després de l’entrada en vigor de la Llei de Mesures de Agilització Processal, que permet al propietari acollir-se al sistema del procés monitori –ràpid i senzill per a la reclamació de les rendes i desnonament.

Aquesta norma, inclosa en el pla de modernització de la Justícia que va impulsar el ministre gallec Francisco Caamaño, emprèn reformes destinades a simplificar elsprocessos i escurçar els temps de resposta dels tribunals, mitjançant l’eliminació de tràmits innecessaris.

Entre d’altres, modifica la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) en permetre que, un cop presentada la demanda per impagament, el secretari judicial la deu dies a l’inquilíperquè aboni la quantitat deguda, abandoni l’habitatge o presentar al·legacions per les quals es s’oposa al pagament.

Si transcorregut aquest període el demandat no ha realitzat cap de les opcions, el secretari judicial ha de procedir directament a donar data per al llançament (dia en què esfa efectiu el desallotjament de l’immoble), prèvia sol·licitud del propietari.

Fins ara, després de la demanda per impagament el Jutjat assenyalava la data del judici, en què es reconeixia al propietari el dret a recuperar el seu habitatge, així com la data del llançament, el que allargava els terminis mesos. Amb la reforma actual, el dret a recuperar l’habitatge pot ser reconegut en un termini de deu dies.