El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència dictada, al seu dia, pel TSJ de Madrid que concedía a una hostessa de vol la prestació per risc fins un màxim de 9 mesos que li havia estat rebutjada per la mútua de l’empresa aèria.

El Tribunal justifica la decisió al fet que les condicions inherents al seu lloc de treball són incompatibles amb l’alletament del nedó i rebutja la defensa de la companyia aèria, que deia que no estava justificada la situació de risc atès que la treballadora podia fer ús del seu dret de reduir la jornada laboral per alletament atès que, diu el Tribunal, expirat el termini de reducció, la treballadora es veria obligada a renunciar a l’alletament.