El passat 10 de febrer es va aprovar el RD 3/2012 per a la reforma del mercat laboral amb l’objectiu d’aturar la creixent taxa d’atur i de promoure la creació de treball.

Aquesta reforma preveu una  modalitat contractual, el contracte indefinit de recolzament als emprenedors, per a Pimes i autònoms. Els principals incentius d’aquest contracte són:

1. Permet un periode de prova d’un any.

2. Permet la deducció fiscal de tres mil euros quan es contracti el primer treballador, sempre que tingui menys de 30 anys.

3. Si es contracta un treballador aturat, es podrà deduir el 50% de la prestació d’atur que el treballador venia cobrant durant 1 any.

4. Estara bonificat per als casos que es contracti persones aturades amb dificultats per a accedir al mercat laboral i a joves d’entre 16 i 30 anys.

Amb l’aprovació d’aquest Reial decret, es generalitza la indemnització per acomidament improcedent a 33 dies per any, amb un máxim de 24 mesos i de 20, en cas d’acomiadament per causes objectives, amb un máxim de 12 mesos. A més, s’estableix que el FOGASA només cobrirà la extinció dels contractes per acomidaments en Pimes.