Segons nota de premsa del CGPJ, el Tribunal Suprem ha resolt un recurs tot declarant que són vàlides les segregacions o divisions que no siguin contraries als Estatuts d’una Comunitat de Propietaris, sense necessitat que siguin autoritzades per la Junta de Propietaris, sempre que no comportin alteració de les quotes de participació.

En aquest cas, es tractava d’un supòsit en què una comunitat havia demandat un propietari que havia segregat una finca en tres i pretenia anul.lar la referida segregació. El Suprem ha donat validesa a la segregació perquè no contravenia els Estatuts ni alterava els coeficients.