Ja són molts els tribunals que coincideixen a l’hora de considerar que no es pot negar el permís de vacances retribuides al treballador que s’incorpora després d’una baixa laboral.

Però, que passa si la baixa té lloc durant les vacances?

Recentment, el TUE ha resolt la qüestió plantejada pel Tribunal Suprem tot declarant que el treballador té dret a recuperar els dies de descans atès que les vacances constitueixen un dret subjectiu absolut la finalitat del qual difereix de la que té la baixa per malaltia, que no és la descansar, sino la de recuperar-se.

És per això, que els sindicats s’han afanyat a demanar que aquesta interpretació sigui expressament acollida a la legislació nacional o bé als convenis col.lectius atès que a dia d’avui exsteix un buit legal al respecte.