Oferim assessorament legal en tots els aspectes del Dret del Treball i de la Seguretat Social.
Per tal d’oferir el millor servei al client els nostres advocats actuen com a assessors, com a negociadors i com a litigants.

Els nostres serveis cobreixen en concret les següents àrees:
Contractació laboral

 • Contractes de treball en general
 • Contractació d’alta dirección
 • Pactes d’exclussivitat, no competencia, confidencialitat
 • Extrangeria

Negociació Col·lectiva i Relacions Laborals

 • Pactes i acords d’àmbit col·lectiu
 • Convenis col·lectius
 • Vaga
 • Tancament patronal

Reorganitzacions societàries i descentralització productive

 • Auditoria laboral i de Seguritat Social
 • Transmissió /Succesió d’empresa
 • Subcontractació d’activitats

Acomiadaments i restructuracions

 • Acomiadaments individuals
 • Expedients de regulació d’ocupació
 • Modificació col·lectiva de condiciosn de treball
 • Trasllats col·lectius

Arbitratge i litigis en la jurisdicció social

 • Arbitratge i sol·lució extrajudicial de conflictes
 • Procediments individuals
 • Procediments de conflicto col·lectiu
 • Recursos de Suplicació i de Cassació
 • Recurs d’empara

Procediments administratiu i contencioso-administratius

 • Assistència davant la Inspecció de Treball
 • Procediments sancionadors
 • Accidents de Treball
 • Liquidació de deutes de la Seguritat Social
 • Recursos contencioso-administratius

Tips for Writing a Research Paper

The first step in writing research paper is to understand the assignment’s instructions. While it might essay seem simple, many students fail to grasp the guidelines. Here are some helpful tips to help you avoid frustration while writing your research papers.