El nostre despatx compta amb una àmplia experiència en el plantejament i execució de procediments concursals, des de la sol•licitud de la declaració de concurs fins a la seva conclusió, incloent-hi entre altres, la presentació de propostes de conveni, tant anticipades com ordinàries, la sol•licitud de la liquidació i, en general, totes les actuacions previstes en la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

Des del punt de vista del deutor, els proposem solucions personalitzades per a la superació de la crisi i la ràpida presa de decisions. Emprant procediments extrajudicials o judicials (com el pre-concurs i concurs de creditors) ens encarreguem d’executar plans de reestructuració i assessorar en la venda d’actius, línies de producció o unitats productives, procurant mantenir l’equilibri entre tots els interessats (comprador, venedor , treballadors, administració concursal, etc.)

Des del punt de vista del creditor, el nostre equip dissenya les estratègies de cobrament i recuperació del crèdit més eficaços.

Aconsellem i ens encarreguem de l’execució de garanties reals o financeres, inclosa l’execució d’accions o participacions.

Negociem amb l’administració concursal per maximitzar el retorn dels crèdits i assessorem en la compra d’actius d’empreses en situació d’insolvència o preinsolvencia.