Tenim àmplia experiencia en el dret de familia i de la persona, tant si es tracta d’expedients de mutu acord com contenciosos. Donat que es tracta de situacions emocionalment delicades, els professionals que ens dediquem al Dret de Familia no només hem de saber de lleis sino també de persones i sentiments i en això, som veritables especialistes.
 • Separacions, divorcis i nul·litats matrimonials tant de mutu acord com contencioses.
 • Modificació de sentencies de separació i divorci.
 • Execució de sentencies.
 • Liquidació del règim econòmic matrimonial.
 • Divisió del patrimoni familiar.
 • Capitulacions matrimonials.
 • Parelles de fet.
 • Reclamació d’aliments entre parents.
 • Adopcions.
 • Reclamació e impugnació de paternitat.
 • Incapacitacions i tuteles.