Acumulem àmplia experiència en el tractament de la problemàtica tributària dels nostres clients. Això ens proporciona un coneixement molt exacte dels aspectes fiscals de la realitat, tant l’empresarial com la personal del client, per tal de calibrar la conveniència o adequació de les diferents polítiques possibles en l’àmbit de la planificació fiscal. D’altra banda, l’experiència acumulada en la nostra relació amb l’Administració tributària ens permet afrontar amb garanties qualsevol tipus de revisió o actuació que aquesta pugui dur a terme.
En aquest àmbit de la nostra feina col·laborem estretament amb diversos despatxos amb una àmplia experiència en l’assessorament fiscal, comptable i financer.
Són actuacions i serveis propis de la nostra activitat:

  • Assessorament continuat a les empreses en l’adequada atenció de les seves obligacions tributàries.
  • Anàlisis de la fiscalitat d’operacions econòmiques puntuals, formulant les alternatives que condueixen a una optimització de la càrrega tributària. Mereixen especial menció les operacions financeres, d’assegurances, immobiliàries i d’estructuració patrimonial, entre d’altres.
  • Planificació d’estructures societàries des d’una perspectiva fiscal, tant en l’àmbit nacional com l’internacional.
  • Fiscalitat de les operacions de reestructuració d’empreses i, en especial, de les operacions de fusió i adquisició.
  • Fiscalitat dels patrimonis personals i familiars, incidint en els aspectes de tributació patrimonial i successòria.
  • Fiscalitat d’entitats públiques i parapúbliques, així com d’entitats sense ànim de lucre com ara fundacions, associacions i entitats docents i esportives.
  • Atenció de les relacions dels nostres clients amb l’Administració tributària, amb especial referència a la seva representació davant la Inspecció dels Tributs.
  • Substanciació de recursos i reclamacions davant l’Administració tributària i els tribunals contenciós administratius