Lorente & Utrilla Advocats

Lorente & Utrilla Advocats té el màxim nivell de compromís amb els problemes legals amb els que cada cop més es poden trobar els nostres clients, sempre amb la garantia dels més de 20 anys d’experiència dels seus dos socis professionals, Jordi Lorente i Marta Utrilla.

El nostre Despatx presta els seus serveis amb l’objectiu d’oferir els nivells més elevats de professionalitat, qualitat i immediatesa. Sobre aquests fonaments mantenim un compromís total amb el client i els seus interessos. Amb aquest objectiu, tots els nostres clients reben una atenció personalitzada i els seus assumptes están supervisats per almenys un dels socis de la firma.

El nostre despatx és transparent. El client rep, mensualment o cada trimestre, un informe que explica tot el que ha passat als seus expedients. Una entrevista, una telefonada, un escrit, tot. El client sempre està informat i al corrent del que passa.

A més, en aquest nou camí comptem amb l’estreta col.laboració de diversos despatxos amb una àmplia experiència en l’assessorament fiscal, comptable i financer.

Així doncs, l’objectiu es donar un servei integral en totes les branques del dret, i de l’assessorament econòmic i financer.

Els departaments de les diferents àrees legals del Despatx no constitueixen divisions tancades, sinó que la col·laboració i interacció entre les diferents àrees obliga a un constant treball en equip, amb la finalitat de proporcionar-los una visió integral del conjunt de qüestions que pot plantejar un client.

jordi_y_marta