<strong>Jordi Lorente Villena</strong> , Barcelona 1968
Jordi Lorente Villena , Barcelona 1968Soci
Àrees de pràctica:
Té àmplia experiència en Dret Mercantil, especialment pel que fa a l’assessorament en conflictes societaris i operacions de reestructuració societària.
Dret Concursal i Reestructuracions Empresarials, així com en procediments d’insolvències.
Dret Immobiliari, Dret Administratiu, Dret Fiscal i Tributari.
Dret urbanístic i immobiliari, especialment en relació amb la compra-venda de propietats i terrenys, assessoria legal en planificacions urbanístiques. És Secretari de diverses Juntes de Compensació.

Formació acadèmica:
Llicenciat en Dret per l’Universitat de Barcelona.
Màster en Assessoria Fiscal i Direcció Tributària per l’Escola d’Administració d’Empresas (EAE) de Barcelona 1998-1999
Estudis de comptabilitat financera 2002
Dret Urbanístic, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 2002
Dret Ambiental, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 2008

<strong>Marta Utrilla Rodríguez</strong>, Barcelona 1976
Marta Utrilla Rodríguez, Barcelona 1976 Sòcia
Àrees de pràctica:
Dret Civil i Processal, Dret de Família i de la Persona, Dret Successori, Dret Penal

Formació acadèmica:
Llicenciada en Dret per l’Universitat de Barcelona.
Màster en Dret d’Empresa (MADE) per l’Universitat Pompeu Fabra de Barcelona 2001
Curs d’Arrendaments Urbans al Col.legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) 2003
Jornada de Dret de la Construcció a ESADE 2007