Oferim assessorament legal en tots els aspectes del Dret del Treball i de la Seguretat Social.
Per tal d’oferir el millor servei al client els nostres advocats actuen com a assessors, com a negociadors i com a litigants.

Els nostres serveis cobreixen en concret les següents àrees:
Contractació laboral

 • Contractes de treball en general
 • Contractació d’alta dirección
 • Pactes d’exclussivitat, no competencia, confidencialitat
 • Extrangeria

Negociació Col·lectiva i Relacions Laborals

 • Pactes i acords d’àmbit col·lectiu
 • Convenis col·lectius
 • Vaga
 • Tancament patronal

Reorganitzacions societàries i descentralització productive

 • Auditoria laboral i de Seguritat Social
 • Transmissió /Succesió d’empresa
 • Subcontractació d’activitats

Acomiadaments i restructuracions

 • Acomiadaments individuals
 • Expedients de regulació d’ocupació
 • Modificació col·lectiva de condiciosn de treball
 • Trasllats col·lectius

Arbitratge i litigis en la jurisdicció social

 • Arbitratge i sol·lució extrajudicial de conflictes
 • Procediments individuals
 • Procediments de conflicto col·lectiu
 • Recursos de Suplicació i de Cassació
 • Recurs d’empara

Procediments administratiu i contencioso-administratius

 • Assistència davant la Inspecció de Treball
 • Procediments sancionadors
 • Accidents de Treball
 • Liquidació de deutes de la Seguritat Social
 • Recursos contencioso-administratius